GAUDIUM, centrum oddychu, s.r.o.
Potočna 3
900 91 Limbach
IČO: 31 373 038
IČ DPH: SK2020333832
Číslo účtu: 400 962 8759/7500
IBAN: SK89 7500 0000 0040 0962 8759
Telefón: +421 903 433 324
E-mail: gaudium@gaudium.sk

Napíšte nám

(Všetky položky sú povinné!)